2017-06-26 / Z Lancie Thema II padají šrouby

2017-06-26 / Z Lancie Thema II padají šrouby

26. 6. 2017 – Povolené šrouby jsou důvodem svolávací akce vyhlášené pro Lancii Themu vyrobenou v dubnu 2014.

Závada byla detekována na přední hnací hřídeli, která se může kvůli nedostatečně zajištěným šroubům odpojit. Šrouby mohou vypadnout na silnici a zapříčinit nehodu jiných účastníků silničního provozu. Na možný problém luxusních lancií upozornili v sousedním Německu.