2016-05-06 / Ohrožená škrticí klapka ve versu

2016-05-06 / Ohrožená škrticí klapka ve versu

6. 5. 2016 – Zastavení motoru za jízdy hrozí modelům Toyota Verso z let výroby 2014 a 2015. Důvodem je problém se škrticí klapkou. 

Příčinou jejích problémů je voda, která může do škrticí klapky proniknout narušeným těsněním mezi vstupem vzduchu a obvodem elektrického pohonu škrticí klapky. Tam pak může způsobit zkrat uvnitř mechanismu, případně ovlivnit správnou pozici škrticí klapky. Pokud se tak stane, dojde k zastavení motoru.