2015-10-08 / Kawasaki zastaví zkrat v zapalování

2015-10-08 / Kawasaki zastaví zkrat v zapalování

8. 10. 2015 – Motocykly Kawasaki VN1700 musí do servisu kvůli hrozbě zkratu v zapalování. Kabeláž izolace vypínače zapalování se u těchto typů může opotřebit o spodní stěnu palivové nádrže, což může nakonec vést ke zkratu a zastavení motoru. Postiženými motocykly Kawasaki VN1700 jsou pak typy Voyager a Voyager Custom.