1. Novinka ... detailní seznámení s modelem

1. Novinka ... detailní seznámení s modelem

■ Autotip 4/2000 (koncept)