Do servisu jsou svolávány aktuální Volkswageny Golf a Passat. Kolika se to týká v ČR?

18.06.2015 10:25

ADAM ŠRÁMEK, AC&C (VW): Svolávací akce se v České republice týkala devíti Volkswagenů Golf a Passat, jejichž majitelé byli informováni servisními partnery. Z důvodu odchylky procesu mohlo dojít k tomu, že do určitých vozidel byla namontovaná tělesa ložisek kol, která nebyla řádně vytvrzená. U těchto těles může dojít k předčasnému výpadku. U postižených vozidel bylo nutno zkontrolovat datum výroby obou těles ložisek předních kol a v případě potřeby je vyměnit. ČLÁNEK ZDE